24 March, 2010

21 March, 2010

13 March, 2010

12 March, 2010

08 March, 2010

...


czego brakuje?
what is missing?

męczy Cię brak gotówki?
"tired of lack of cash?"

06 March, 2010