05 April, 2010

święta podsumowując

jedzenie, picie, wzdychanie, patrzenie w sufit, kręcenie głową, ból głowy, czytanie na głos...
eating, drinking, sighing, looking at the ceiling, turning his head, headache, reading aloud ...


leżenie na brzuchu na świeżo odkrytym, wiosennym polu jest fajne
lying the newly uncovered spring ground is pleasant

No comments:

Post a Comment