18 December, 2010

dosiego

Coby nie kończyć roku bez obrazków w grudniu, ot kilka zimowych.
Stary, nieco absurdalny, nieco irytujący, smutny poniekąd... niech już odejdzie w niepamięć. W Nowym życzę sobie szczęścia.
Wam też...

To not to finish the year without images, in December - just a few of winter.
Old year - slightly absurd, slightly annoying, somewhat sad ... let him go. In the new one I wish myself happiness.
The same to you...