26 February, 2012

zima w odwrocie/winter in retreatpan bałwanek/ mr snowman

23 February, 2012

19 February, 2012

w drodze

obrazków z wakacji cd

18 February, 2012

the same story
the same day, the same place

12 February, 2012

09 February, 2012

stripes

google mówi, że ostatnio był nr 100... it seems that the last time was my 100th post

06 February, 2012

w stronę morza

minus 10 za oknem i permanentny brak słońca to dobre warunki, żeby wrócić do wakacji...
minus 10 degree outside and the permanent lack of sunshine that is good time to get back to the holidays ...

05 February, 2012

04 February, 2012

02 February, 2012